Božićna radionica u Montessori grupi

U četvrtak 7. prosinca 2017. god. u Montessori grupi održana je Božićna radionica na kojoj su roditelji i djeca izrađivali prigodne ukrase. Kao i uvijek do sada na radionici je sudjelovao veliki broj roditelja i zamjetno veliki broj očeva koji su bili vrlo motivirani za zajedničke aktivnosti sa svojom djecom. U ugodnoj i opuštenoj atmosferi […] Read more…

Međunarodni projekt: „Medijacija uz obučenog terapijskog psa kao podrška nenasilnom rješavanju sukoba!“

Od početka ove pedagoške godine uključeni smo u projekt koji ima za cilj nenasilno rješavanje sukoba uz obučenog terapijskog psa. Jednom do dva puta mjesečno u grupi će uz licenciranog vodiča boraviti terapijski psi pasmine bichon havanezer. Terapijski psi su velika pomoć djeci s razvojnim teškoćama i poteškoćama u senzornoj integraciji. Organiziranjem niza aktivnosti djeca […] Read more…