Montessori stručno znanstveni skup u Splitu

Montessori odgojiteljice Adela Šimun i Dijana Čorak sudjelovale su na Međunarodnom stručno znanstvenom skupu – Utjecaj razvoja motorike na izgradnju osobnosti u djetinjstvu. Stručni skup u organizaciji Dječjeg vrtića Montessori dječja kuća Split, Udruge Montessori pedagogije, AZZO-e, Poliklinike za rehabilitaciju osoba s smetnjama u razvoju i Osnovne škole Pojšan održan je od 31. svibnja do 1. lipnja 2019. god. u Splitu.

Montessori pedagogija predstavlja suvremeni pristup u radu s djecom i zadnjih godina primjetan je pojačan interes za alternativnu pedagošku metodu koja u središte svog interesa stavlja dijete vodeći se načelom Pomozi mi da to učinim sam.


U pedagoškoj 2011. /12. u našem vrtiću otvorena je Montessori grupa u kojoj rade tri Montessori odgojiteljice. Rad prema metodi Marije Montessori osim poštivanja načela i metoda, traži i pojačan angažman Montessori odgojiteljica kako bi se moglo odgovoriti potrebama i zahtjevima suvremenog djeteta. Stručno usavršavanje Montessori odgojitelja na žalost ne odgovara potrebama i zahtjevima permanentnog stručnog obrazovanja.

Montessori dječja kuća Split s ravnateljicom Ligijom Krolo predstavlja rijetko ali iznimno svijetlo stručnog usavršavanja i razmjene ideja svih onih koji rade prema Montessori metodi. Svake godine krajem svibnja i početkom lipnja u Splitu se okupljaju Montessori stručnjaci s ciljem usvajanja i razmjene znanja i iskustava. Montessori odgojiteljice iz našeg vrtića godinama aktivno sudjeluju u radu stručnog skupa u Splitu. Ove godine tema našeg izlaganja bila je: Medijska pismenost – mogućosti u radu po Montessori metodi. Sudionicima skupa prezentirale smo modele i načine kako razvijati digitalne kompetencije i pri tom biti u funkciji Montessori pedagogije kao moderne i suvremene metode u radu s djecom predškolske dobi.
Dijana Čorak