Montessori pedagogija je znastveno utemljena i vremenu primjerena pedagoška koncepcija koja odgovara na potrebe suvremenog djeteta. Bazira se na individualnom pristupu i razvoju svih djetetovih potencijala i talenata. Osnovna obilježja Montessori pedagogije su brižljivo pripremljena, poticajna okolina s posebnim Montessori priborom i Montessori odgojiteljica s etikom brižnosti, odgovornosti i razumijevanja. Suština učenja Montessori pedagogije sadržana je misli Marie Montessori:“ Djeca će ostvariti svoje prirodne potencijale ako dobiju slobodu biranja u okolini koja je u skladu s njihovim razvojnim potrebama“.

Rad s djecom odvija se kroz pet područja djelovanja:

Područje samostalnosti u svakodnevnom životu

Područje osjetilnosti

Područje jezika i govora

Područje matematike

Područje kozmičkog odgoja